loading
   

Bergbetningen

17 June, 2022 - 21:25

Straxt utanför Visby ligger ställplatsen / parkeringen - Bergbetningen. Det är skyltat men det kan vara lätt att missa infarten.

Ställplatsen / parkeringen saknar service, utöver en brandsläckare, men tar emot både husbilar och husvagnar. Utanför går en trafikerad väg som kan uppfattas störande beroende på vart man står. Det går även en cykelväg utanför med cykelavstånd in till Visby centrum. Platsen är uppdelad i två delar - Det finns någon enstaka plats precis i början, på en liten gräsyta mellan vägarna, sedan finns det en större grusplan lite längre fram.

Vi har haft en bild inlagd på Campit tidigare men nu har vi även lagt in följande bilder.