loading
   

Bra att veta när man campar på Gotland!

En samlingsplats för information som är bra och viktig att veta när man fordons-campar på Gotland med husbil, van, husvagn m.m.

Här kan / kommer du kunna läsa om ex. allmänna regler samt vad man bör och inte bör göra när man färdas och campar på ön.# BETA STATUS:

Vi har börjat lite smått men det kommer mer!

Vi har börjat lite smått men det kommer mer! Vår plan är att denna informations-sida ska växa och utvecklas på MÅNGA vis.
Feedback: Låt oss gärna veta om det är något speciellt du undrar över, så ska vi försöka hitta svaren!Regler och annat att tänka på

Välkommen ut i den gotländska naturen! Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att vistas och röra oss i naturen – till fots, med cykel eller kanske till häst. Alla ska kunna njuta av Gotlands vackra kust, naturreservat, skogar och hällmarker, både i dag och i framtiden. Därför finns några regler och lagar som vi alla måste ta hänsyn till.


Inte störa – inte förstöra

När du vistas i naturen måste du alltid visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor. Huvudregeln i allemansrätten är att inte störa eller förstöra. Viktigt att tänka på är att allemansrätten inte ger dig rätt att köra med motorfordon i skog och mark eller på stränder. Rätten att färdas och campa i motorfordon begränsas nämligen i terrängkörningslagen.

(Region Gotland 2021)


Vad innebär terrängkörningslagen?

Terrängkörningslagen innebär att all körning av motorfordon utanför väg är förbjuden. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla och det gäller även på din egen mark, förutom vid skogsbruk och jordbruk. Anledningen till förbudet är att motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och att det kan störa djur och människor.

Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen. Överträdelser mot lagen anmäls till polismyndigheten. Om någon kör utanför vägen i ett naturreservat ska länsstyrelsen kontaktas.


Vad är terräng?

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar och ängar, räknas som terräng. Det gäller även stigar, motionsspår och leder som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.


Vad räknas som motorfordon?

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor, till exempel bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el

(Region Gotland 2021)

Info kommer inom kort!

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Det finns informationsskyltar i området som visar vad som gäller. Informationen finns även på www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack.

(Region Gotland 2021)


Vanliga frågor

På Gotland finns gott om campingplatser med platser för både husvagnar och husbilar. Runtom på ön finns också ställplatser för husbilar. Region Gotland har två ställplatser i Visby: Polhemslunden och Östra Byrummet. Slamtömning och färskvatten finns på Färjeleden vid reningsverket.

Om du vill campa utanför iordningställda platser finns en del begränsningar som är viktiga att känna till. Enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter får camping i bland annat husvagn och husbil inte ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker. Även i Visby samt vid vissa badplatser råder campingförbud.

På enskilda vägar är det upp till markägaren att bestämma om motortrafik ska vara tillåten och att i vissa fall reglera parkering. Om inget annat anges får du ställa upp ditt fordon precis intill vägen, förutsatt att marken inte skadas, parkeringen utgör en trafikfara eller markägaren hindras i sin verksamhet. Vid övernattning nära ett bostadshus bör du först fråga markägaren om lov.

Rastplatser är främst tänkta för tillfällig rast och vila. Grundregeln är att du på vardagar får stanna i högst 24 timmar på rastplatser och skyltade P-platser utmed allmän väg. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen

(Region Gotland 2021)

I Visbys närområde är det inte tillåtet att övernatta på annat än angivna ställplatser. På skyltade parkeringsplatser utanför Visby så är det om inte annat anges oftast tillåtet att parkera upp till 24h om bilen ryms inom rutan, läs informationstavlor och tillägsskyltar. För att undvika irritation kan det dock vara bra att vara uppmärksam på hur mycket plats det finns, särkillt på högsäsong är många parkeringar är redan belastade av ordinare besökare till platsen, tex badgäster till en badplats.

Region Gotland har en tömningsstation längs färgeleden vid reningverket (I backen upp när man kört av båten). Utöver det har många ställplatser och campingar tömmningsmöjligheter för gäster. Vissa tillåter även ej boende att tömma och fylla på vatten mot en kostnad.